Úvodná stránka

Nadácia Ondreja Kandráča sa prioritne zameriava na rozvíjanie hudobného talentu u detí zo sociálne slabších pomerov.
Chceme deťom pomáhať uplatniť sa vo svete hudby, prispieť im na kúpu hudobného nástroja, pomôcť pri vzdelávaní a podporiť ich hudobné nadanie.

Aktuálne chystáme koncert, ktorý bude naživo 26.12.2019, v rímsko-katolíckom chráme v Martine.
Priamy prenos si diváci môžu pozrieť na RTVS a počas celého programu prispievať do Nadácie. Vyzbierané finančné prostriedky budú prerozdelené na pomoc deťom.
Ďakujeme.

Zaslaním SMS správy v tvare DMS HUSLE na číslo 877 v mobilnej sieti Telekom, Orange a O2 podporíte Nadáciu O. Kandráča na vzdelávanie detí zo sociálne slabších rodín na Slovensku. Cena darcovskej SMS je 2 eurá. Zbierka je realizovaná prostredníctvom DMS mechanizmu Fóra donorov. 

Ľubovoľnou čiastkou prispejete na  účet číslo SK85 1100 0000 0029 4007 9547. Ďakujeme!