Úvodná stránka

Nadácia Ondreja Kandráča sa prioritne zameriava na rozvíjanie hudobného talentu u detí zo sociálne slabších pomerov.
Chceme deťom pomáhať uplatniť sa vo svete hudby, prispieť im na kúpu hudobného nástroja, pomôcť pri vzdelávaní a podporiť ich hudobné nadanie.