Kontakt

Nadácia Ondreja Kandráča, Macáková 175/8A, 040 11  Košice – Lorinčík

IČO: 52118177

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4807 6674