VEREJNÁ ZBIERKA

V zmysle §13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme obsah predbežnej správy verejnej zbierky.